Oversigtsfoto sf SØ
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
210581
Sted- og lokalitetsnummer
180502-676
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2105:81 Milepælshøj. Ca. 75 cm høj med en diameter på ca. 3 m.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMilepæl/-sten
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenBesigtigelse i forbindelse med registrering af vejsystemet. Milepælshøjen befinder sig ca. 1 m syd for den gamle landevejsgrøft. Ca. 3,5 m i diam., 0,7 m høj. Revling og mosgroet. Milepælen er fjernet. I toppen ses et hul, ca. 1 m x 0,40 m og 25 cm dybt, med udførrsel over SV-siden. Tilgroet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links