Mommes Stiftelse, Grenaa
.
Mommes Stiftelse, Grenaa
.

Mommes Stiftelse, Grenaa ligger på Østergade 22 i Norddjurs Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Mommes Stiftelse blev opført i 1894 af konsul Niels Christian Johansen Momme (1831-1916) som alderdomshjem for gamle arbejdere og deres enker. Bygningens oprindelige navn, Arbejderhjemmet af 1894, blev i 1950 ændret til C.J. Mommes Stiftelse af Grenaa Byråd som en hædersbevisning til minde om C.J. Mommes, der udover konsul var en af Grenaas matadorer og storkøbmænd.

Bygningen blev projekteret af Niels Peter Jensen (1851-1913), der var overbanemester ved DSB. Stiftelsen var ved opførelsen indrettet til for otte enlige og fire ægtepar.

Mommes stiftelse blev ombygget i 1989. Formentlig blev den originale bagtrappe i udskuddet og fælles toiletter fjernet ved ombygningen.

I dag fungerer bygningen som ungdomsboliger.

Beskrivelse

Mommes Stiftelse ligger ud til krydset hvor Kannikegade/Østergade møder Stationsvej/Rosengade. Bygningen er fritliggende med nordfacaden let tilbagetrukket fra Østergade. Bag bygningen er en have og et muret udhus.

Bygningen er opført i gul, blank mur med brændte fuger i to etager under et lavt valmet skifertag med udhæng og enkelte, mindre tagvinduer i tagfladen. Udhængsspærene er udskårne og hvidmalede. Soklen er af gul blank mur som resten af bygningen og afsluttes af et rulskifte. På den østre gavl er et to etagers udskud med skifertag i murværk som det øvrige. Bygningen deles af en muret sålbænksgesims under første etagens vinduer, der gentages under vinduernes sålbænke i stueetagen og som en hovedgesims seks skifter under tagets udhængsspær. Vinduerne er overvejende traditionelt udførte korspostvinduer under fladbuede stik, der mod haven har todelte nedre rammer. Sålbænkene er af skifer. Der er enkelte enrammede vinduer, og enkelte vinduer med termoruder. Midt i nordfacaden indrammes hoveddøren af en portal af gul, blank mur. Hoveddøren er en traditionelt udført, tofløjet fyldingsdør med dobbelt slagliste og et rundbuet, opsprosset overvindue. Døren er malet blå, karmen og overvinduet er malet hvid ligesom vinduerne.

Mommes stiftelse er i det indre indrettet til otte etværelses lejligheder alle med adgang fra den centralt placerede, originale hovedtrappe, der i dag er belagt med linoleum. Hver lejlighed indeholder et værelse, køkken og badeværelse, gulvene er ældre bræddegulve, væggene er tapetserede, og lofterne er pudsede. Der er ældre fyldingsdøre med hængsler og gerichter. Der er flere traditionelt udførte fyldingsdøre i kopi af de oprindelige, og alle har messingkrykgreb. Tagetagen har synlige konstruktioner, bræddegulvet er dækket af plader og tagrummet er med bræddevægge inddelt i depotrum.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens beliggenhed i mødet mellem de fire veje, umiddelbart nord for stationen. Bygningen indgår som en væsentlig del af Grenaas historiske bebyggelse fra 1800-tallets anden halvdel, og er en del af udvidelsen af den gamle bykerne samt overgangen til den nyere bydel ved havnen.

Kulturhistorisk værdi

Mommes Stiftelse kulturhistoriske værdi knytter sig overordnet til bygningen som repræsentant for et arbejderhjem opført i kølvandet på industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Bygningen er det fysiske resultat af den velgørende købmand Mommes donation, der var i tråd med øvrige filantropiske initiativer i samtidens Grenaa, og er dermed et eksempel på et privatfinansieret socialt tiltag.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen i gul blank mur med murværksdekorationer og lavt valmet skifertag med profilerede udhængsspær, der stilistisk er udført med inspiration hentet i italiensk villaarkitektur. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer samt de traditionelt udførte bygningsdele, der vidner om bygningens alder og stilidealet på opførelsestidspunktet.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til den fortsatte opdeling i otte mindre beboelsesenheder, der vidner om den oprindelige funktion som arbejderhjem og datidens beskedne boligforhold. Den originale hovedtrappe, de ældre bræddegulve og fyldingsdøre med hængsler og gerichter vidner ligeledes om bygningens oprindelige indretning og alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til den fritliggende, sluttede bygningskrops overvejende symmetriske komposition i såvel opstalter og planløsninger samt til bygningens proportionering og lave, valmede, næsten ubrudte tag. Den gennemgående gedigne materialeholdning i blank, gul mur for såvel sokkel, mure og dekorationer giver en elegant, behersket fremtoning ligesom tagets udhæng med profilerede udhængsspær og detaljeringen omkring sålbænke er med til at give bygningen dens karakterfulde og fornemme fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links