Stokkebro 60
.

Stokkebro 60 ligger på Stokkebro 60 i Norddjurs Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Kulturhistorisk værdi

I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

Den kulturhistoriske værdi ved Stokkebro 60 knytter sig i det ydre til det samlede anlæg bestående af det fritliggende stuehus, de tre sammenbyggede avlslænger samt den brolagte gårdsplads, som et velbevaret eksempel på en stor gård på Norddjurs. Den er samtidig et karakteristisk eksempel på en gård med bygninger opført i forskellige perioder og dermed også på forskellige tiders byggeskik og materialeanvendelse. Dette kommer til udtryk i, at to af længerne og stuehuset står i bindingsværk med stråtag, mens vestlængen fra 1920 er grundmuret og i dag forsynet med et pandepladetag.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig tillige til det let aflæselige hierarki mellem længerne, der tydeligt afspejler de oprindelige funktioner: stuehuset har et rigere bindingsværk, torammede vinduer og fyldingsdøre mens avlslængerne, der har været anvendt til stald, lade og vognport, har mindre vinduer udført i støbejern samt revledøre og porte. Stuehuset markerer sig yderligere ved de tre skorstenes placering i tagryggen.

Den kulturhistoriske værdi i stuehusets indre knytter sig til den stort set bevarede ældre grundplan, der kan ses i de mange og relativt små rum, og hvor køkkenet er placeret mod gårdspladsen, mens den fine stue vender mod haven. Rumfordelingen i stuehuset vidner om det tidligere liv i bygningen, med stuerne beliggende mod syd, hvor de kunne få varme fra solen, mens køkkenet ligger køligere mod gården med direkte afgang til gårdrummet.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer i stuehuset, herunder fyldingsdøre med gerichter og greb, revledøre, synlige loftsbjælker, bræddegulve og skorstenskerner. Stuehusets interiør vidner om den herskende smag på opførelsestidspunktet og om bygningens status, som den fineste af de fire længer.

I avlslængernes indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de enkle planløsninger, der afspejler rummenes tiltænkte brug, ligesom bygningernes slidstærke, enkle materialeholdning svarer til deres oprindelige brug til dyrehold, lade og vognport.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til gårdens formfuldendte helhed af stråtækte og hvidkalkede længer samlet omkring den brolagte gårdsplads. De kraftige, vandret afskårne, næsten ubrudte stråtage giver gårdens lave længer tyngde, og det ens materialevalg binder de forskellige længer sammen. De hvide, djærve mure kontrasteres af det sortmalede bindingsværk og mod gården af de sorttjærede luger og porte. Udtrykket er overordnet enkelt og særdeles helstøbt, domineret af få materialer, elementer og farver.

Den arkitektoniske værdi knytter sig desuden til stuehusets enkle, fritstående og velproportionerede form med lave mure og stort, halvvalmet heltag med ubrudte tagflader. Stuehuset markerer sig som anlæggets vigtigste bygning med sine tre skorstenspiber og mange vinduer. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få dekorationer, der begrænser sig til den grundmurede længes hovedgesims, og de øvrige længers vinduer og fyldingsdøre.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links