Udsigt ud over Skovskolen med Gribskov og Esrum Sø i baggrunden. Th. i billedet ses den gamle skovridergård Skovfryd, der allerede blev indrettet til skovskole i 1963.
.

Nødebo er vokset frem omkring Nødebovej, og i byens sydlige ende finder vi en kampestenskirke fra romansk tid. Længere oppe ad vejen ligger præstegården fra ca. 1777, der er en vinkelbygning bestående af en grundmuret længe med halvvalmet tegltag og en bindingsværkslænge med træbeklædte gavle, sorttjæret tømmer og gulmalede tavl. Nødebo Kro ligger umiddelbart nordfor med en hovedbygning i grundmur og rødt, halvvalmet tegltag.

Nordligst ligger Skovskolen, hvis pavilloner er tegnet af Gehrdt Bornebusch og bygget i flere etaper fra 1980’erne og i 1996. Skolens hovedbygning, den tidligere og nu fredede skovridergård Skovfryd fra 1829‑30, består af en grundmuret hovedbygning med to længer i overkalket bindingsværk med stråtækte tage med kragetræer. Sammen med de nye fritliggende, sortmalede træpavilloner bidrager den til skolens karakter af landsby, der underordner sig det omkringliggende landskab. Det prunkløse anlæg omkring bygningerne er tilpasset den omgivende Gribskov og er skabt af Sven Hansen med Mogens Breyen 1981‑82. Senere ændringer og tilføjelser har bevaret og forstærket sammenhængen i landskabet. I 2016 blev der tilføjet en ny undervisningsbygning tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter A/S.

Videre læsning

Læs mere om Nødebo

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur