Ny Harløsevej løber fra Skævinges handels- og servicegade Hovedgaden mod nordøst og landsbyen Harløse ca. 3‑5 km væk.

.

I centrum af Skævinge ligger Skævinge Kirke, der er en romansk kampestenskirke. Nordøst for kirken ligger den fredede firlængede Skævinge Præstegård.

Over for kirken ligger rytterskolen fra 1724, der er en grundmuret, hvidmalet bygning med rødt tegltag og i dag privat beboelse. Vest for kirken langs med Ny Harløsevej og Hovedgaden ligger en håndfuld stråtækte ældre byhuse. Skævinge Station er opført i 1897 af Vilhelm Holck i nationalromantisk stil. Det tidligere rådhus fra 1934 (oprindelig opført som plejehjem) blev i 2009 ombygget til lejeboliger.

Videre læsning

Læs mere om Skævinge

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur