Nordre Kirkegård i Randers er tegnet af Erik Erstad-Jørgensen, anlagt i perioden 1917‑22 og er et særdeles tidstypisk eksempel. Ligesom flere andre kirkegårde fra denne periode er Nordre Kirkegård kendetegnet ved, at arealet er symmetrisk disponeret, inddelt i rektangler og sammenholdt af et system af alleer og hække. Kirkegården omgives af en lav rødstensmur, og i hovedaksen ligger et kapel, også i røde mursten, der er tegnet af Jens Peter Jensen Wærum. Kirkegården, der er udvidet i 1951, præges i dag af store træer.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde