På den mindre halvø i Haraldsted Sø ligger Nygård Voldsted, omgivet af spor fra 25‑30 m brede voldgrave. En 8 m bred vejdæmning har i nord givet adgang til stedet over den ca. 12 m brede voldgrav. Fund af keramik viser, at Nygård Voldsted blev anlagt i middelalderen.

Videre læsning

Lære mere om Voldsteder og herregårde i Ringsted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder