Faktaboks

Oluf Høst
Født
18. marts 1884, Svaneke
Død
14. maj 1966, Gudhjem
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Oluf Høst var den eneste indfødte af den generation, der betegnes "Bornholmermalerne", og indtog derved en særstilling i den gruppe af kunstnere, der med Bornholm og Christiansø som base, var blandt de første til at introducere det moderne maleri i Danmark. Trods hjemmets akademiske baggrund valgte H. som ganske ung at komme ud at sejle. Hans tidligste maleri er indholdsmæssigt præget af oplevelserne på havet, mens de stilistisk er præget af den noget tilbageskuende tradition, han mødte i sine første læreår på G. Vermehrens Malerskole. Først perioden på Giersings skole forløste hans maleri, og især påvirkningen fra den gode ven Karl Isakson åbnede hans syn for den nye kunst, særligt Cézanne og van Gogh, som H. sammen med Isakson så på store udstillinger i Berlin og Köln. Hans kunst er kun vanskeligt rubricerbar, men må hovedsageligt henregnes til ekspressionismen, hvilket sikkert også var årsagen til, at hans billede Aften i 1933 blev udskilt fra Nationalgalleriet i Berlin som "entartet".

Ægteskabet med Hedvig Wiedemann stillede tidligt H. økonomisk frit. I 1929 købte han huset Norresan af maleren Hans Peter Haagensen og lod det ombygge med 2 atelierbygninger i haven. Haven og udsigten fra atelieret ned over Gudhjem blev, ligesom den erhvervede gård Bognemark, beliggende oven for Gudhjem, i mange år de foretrukne motiver for hans stadige søgen efter den ultimative skildring af den sindslige oplevelse af naturen. Særligt i hans nattebilleder af vinterstemninger ved Østbornholms kyst eller af stjernetegnet Orion, træder hans egen stilbetegnelse "naturpsalmist" frem med tydelighed. Især hans billeder af gården Bognemark, som han malede adskillige hundreder af gennem mere end 30 år, nyder stor folkelig yndest. I billederne kan man følge processen i den maleriske udvikling, fra de tidlige lidt tungt, men vederheftigt malede skildringer af årstidernes skiften, til de sene, sfæriske antydninger, hvor motivet reduceres til en næsten abstrakt form, der i højere grad handler om kunstnerens indre stemninger. Han kunne dog stadig, som f.eks. i Sildekoner fra 1963, med en stoflighed i overfladen fremkaldt med spartel og blæselampe, skabe den tæt oplevede skildring af et karakteristisk bornholmsk miljø. H. var stort set livet igennem bevæbnet med papir og blyant, og hans utallige små skitser, ofte af vignetagtig karakter, enten løsrevet eller i tilknytning til breve, giver et særligt indblik i en på en gang dybt seriøs og humoristisk kunstners evne til at fange øjeblikkets stemning.

Genealogi

Høst, Oluf Kristian Alexander, 1884-1966, maler. *18.3.1884 i Svaneke, ?14.5.1966 i Gudhjem, begr. smst. (Gl. Kgrd.). Forældre: Herredsfuldmægtig, senere sagfører Niels Peter Nielsen H. og Augusta Thomine Anthon. ~5.4.1913 i Kbh. med Hedvig Wiedemann, *7.4.1887 smst., ?24.1.1973 i Gudhjem, datter af viktualiehdl., senere fabrikant Andreas Johannes W. og Anna Kirstine Jørgensen.

Uddannelse

2 år til søs; i malerlære som 16 årig i Svaneke; Rønne Tekn. Sk. 1903-04; G. Vermehrens Malersk. vintrene 1905-08; Kunstakad. Kbh. efteråret 1909 (1 md.); Kunstnernes Studiesk. (Johan Rohde) vinteren 1910-11 og 1911-12; Harald Giersings Sk. 1915-17.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links