Palæet og Museet
.
Palæet og Museet
.
Palæet og Museet
.

Palæet og Museet ligger på Rådhustorvet 2 og 4 i Morsø Kommune. Bygningen er med middelalderlige dele, fredet.

Bygningshistorie

Palæet blev opført i år 1890. Museet blev opført i år 1844 som skomagerværksted. Bygningen var tidligere kontorbygning for Morsø Jernstøberi og fungerede senere som støberimuseum. Bygningen blev i 1960erne gennemgribende istandsat og var indtil midt i 1990erne ejet af kommunen. Bygningen fungerer i dag som tegnestue.

Beskrivelse

Palæet og Museet ligger ved Rådhustorvet, centralt i Nykøbing Mors. Palæet, hvis nordlige gavl er bygget sammen med Museet, er en grundmuret bygning i to etager med kælder og sortglaseret mansardtag med to kraftige skorstenspiber i rygningen. Mod gaden har bygningen grå sokkel, rosa facade med hvide detaljer i form af monumentalpilastre, vandret bånd og hovedgesims. Vinduerne er korspostvinduer med buet overkarm, mens mansardens runde kviste har traditionelle, opsprossede vinduer. Hoveddøren sidder i det sydligste fag, mens der i det nordligste fag er en portgennemkørsel med loft af træbeton. Gårdsiden er hvid med forskellige, nyere koblede vinduer i ujævn takt, en nyere glasdør, tre større taskekviste i mansarden og flere nyere ovenlysvinduer.

I det indre fungerer stueetagen som udstillingslokaler med tilhørende nyere køkken, og er generelt præget af både traditionelle og nyere overflader på gulve, vægge og lofter, herunder træbeton. Mod gaden har stueetagen tre en-suite beliggende stuer, hvor flere ældre døre, dørgreb, gerichter, halvpaneler og stuk er bevaret, ligesom der mod porten findes en ældre skabsvæg i træ. Mansarden er indrettet til en moderne lejlighed med nyere overflader, mens kælderen har bevaret et ældre rumforløb.

Museet er en grundmuret bygning i en etage med muret gavlkvist mod gaden, halvvalmet rødt saddeltag af vingetegl og i rygningen en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Bygningen er mod syd bygget sammen med Palæet. I tagfladen sidder flere nyere tagvinduer og to mindre udluftninger. Bygningen står med sort sokkel, pudset og gulkalket grundmur samt hvidkalkede detaljer i form af trukne hoved- og sålbænkgesimser samt kanellerede pilastre på begge sider af indgangspartiet og på gavlkvisten. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med dobbelte slaglister, mens vinduerne er traditionelle, storsprossede vinduer. I hoveddørens matslebne overvindue står Jernstøberiet. I det indre er overetagen udnyttet, og bygningen er generelt præget af en nyere planløsning og nyere overflader på gulve, vægge og lofter. Enkelte ældre døre, dørgreb og gerichter er bevaret.

Miljømæssig værdi

Palæet og Museet ligger begge ud til Rådhustorvet og er med deres historiske fremtræden i høj grad med til at opretholde og sikre kulturmiljøet omkring Rådhustorvet.

Kulturhistorisk værdi

Palæets kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den historicistiske, delvist neo-barokke arkitektur som denne kommer til udtryk i facadens monumentalpilastre, mansardtaget med de kraftige skorstene og den høje, let profilerede hovedgesims. Hertil kommer de bevarede, rundbuede kviste i mansarden, som har både profiler og slutstene i træ.

I det indre knytter de kulturhistoriske værdier sig til de ældre døre, dørgreb, gerichter og halvpaneler samt skabsvæggen i træ. Museets kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningens tidstypiske, klassicistiske arkitektur, som denne viser sig i den symmetriske og velproportionerede bygningskrop med de klart afgrænsede former og få, men virkningsfulde detaljer i form af gesimser og pilastre. Hertil kommer den traditionelle, klassicistiske farvesætning i gul, hvid og rød samt de bevarede, ældre bygningsdele, herunder hoveddøren samt enkelte indre døre og dørgreb.

Arkitektonisk værdi

Palæets kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den historicistiske, delvist neo-barokke arkitektur som denne kommer til udtryk i facadens monumentalpilastre, mansardtaget med de kraftige skorstene og den høje, let profilerede hovedgesims. Hertil kommer de bevarede, rundbuede kviste i mansarden, som har både profiler og slutstene i træ.

I det indre knytter de kulturhistoriske værdier sig til de ældre døre, dørgreb, gerichter og halvpaneler samt skabsvæggen i træ. Museets kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningens tidstypiske, klassicistiske arkitektur, som denne viser sig i den symmetriske og velproportionerede bygningskrop med de klart afgrænsede former og få, men virkningsfulde detaljer i form af gesimser og pilastre. Hertil kommer den traditionelle, klassicistiske farvesætning i gul, hvid og rød samt de bevarede, ældre bygningsdele, herunder hoveddøren samt enkelte indre døre og dørgreb.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links