Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40046
Sted- og lokalitetsnummer
210306-33
Anlæg
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/8 1983, aflyst. 12/3 1984, gentinglyst. Værft i Forballum. Højning af grundplan nærmest et parrallelogram med længste udstrækning NV- SØ, ca. 41 m ved foden, 25 m foroven, bredde mod sydøst ca. 38 m ved foden, 22 m foroven, bredde mod nordvest ca. 22 m ved foden, 14 m foroven, denne ende noget afrundet. De sidstnævnte to sider er parallelle. Højde over omgi- vende terræn ca. 1,6 - 2 m. Fredningsgrænsen følger højningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes landbrugsmæssigt i samme om- fang som det hidtil er sket.

Undersøgelseshistorie

1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøjning af grundplan nærmest et parallelogram med længste udstrækning NV-SØ, ca. 41 m ved foden, 25 m foroven, bredde mod sydøst ca. 38 m ved foden, 22 m foroven, bredde mod nordvest ca. 22 m ved foden, 14 m foroven, denne ende noget afrundet. De sidstnævnte to sider er parallelle. Højde over omgivende terræn ca. 1,6 - 2 m. Fredningsgrænsen følger højningens fod. Ovennævnte mindesmærker [sb.nr. 32 og 33] må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dog anvendes landbrugsmæssigt i samme omfang som det hidtil er sket.
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links