Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40044
Sted- og lokalitetsnummer
210301-40
Anlæg
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Værft i Ballum Enge En aflang, afrundet højning med største udstrækning ved foden i retning NV-SØ ca. 84 m, foroven ca. 52 m, i retning NØ-SV ved foden ca. 60 m, foroven ca. 33 m. Kun på østsiden er skråningen markant, mod nord og vest meget udflydende. Mod syd-øst går skrå- ningen over i en langstrakt højning i terrænet. Største højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Nordøstligt i topfladen findes en svag, hesteskoformet forsænkning, som udmunder i østskråningen (afdræning fedding ?). Værftet ligger i græs. Fredningsgrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes, eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1983
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningEn aflang, afrundet højning med største udstrækning ved foden i retning NV-SØ ca. 84 m, foroven ca. 52 m, i retning NØ-SV ved foden ca. 60 m, foroven ca. 33 m. Kun på østsiden er skråningen markant, mod nord og vest meget udflydende. Mod syd-øst går skråningen over i en langstrakt højning i terrænet. Største højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Nordøstligt i topfladen findes en svag, hesteskoformet forsænkning, som udmunder i østskråningen (afdrænet fedding ?). Værftet ligger i græs. Fredningsgrænsen følger værftets fod." Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
1983
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1983
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links