værftet set fra øst
.
værftets fedding set fra syd
.
værftet set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39049
Sted- og lokalitetsnummer
210107-118
Anlæg
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Værft nr. 8 fra nord i Misthusum ("Gammelværre"). En aflang højning med afrundede ender i nord og syd. Længde (N-S) ved foden ca. 53 m, foroven ca. 40 m; bredde ved foden ca. 38 m, foroven ca. 20 m. Nordligst på østsiden udgår en ca. 15 m, lang rampe mod øst. Højde over omgivende terræn ca. 1,80 m. Nordvestligt i topfladen en cirkulær fordybning (fedding), ca. 12 m i diameter. Fra værftets sydende udgår mod hhv. nordøst og vest-nordvest et ca. 0,5 m højt dige med kronebredde ca. 1,3 m og bredde fra fod til fod ca. 5 m. Den østre del af diget er bevaret i ca. 165 m længde, den vestre del slutter sig til det egentlige sommerdige, men de nordligste ca. 50 m af denne del er stærkt udjævnet. Uden for diget i hele dets udstrækning og forbi værftet løber en ca. 1,5 m bred grøft og uden for denne igen et ca. 0,35 m højt dige. På dette dige står et GI målepunkt ud for værftets sydende. Værft og diger ligger i græs. Frednningen omfatter værftet med rampe og det beskrevne digesystem. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVarf
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links