værftets vandfyldte fedding?
.
værftet set fra syd
.
værftet set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39048
Sted- og lokalitetsnummer
210107-117
Anlæg
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Værft nr. 7 fra nord i Misthusum. En uregelmæssig formet forhøjning, hvis største udstrækning i retning nord- syd ved foden er ca. 62 m, foroven ca. 51 m, i retning øst-vest ved foden ca. 54 m, foroven ca. 33 m. Ved en indsnævring, som deler værftet i en nord- lig og en sydlig del, er bredde ved foden ca. 34 m, foroven ca. 22 m. Samme sted løber en svag (skel)-grøft henover værftet i retning øst-vest. Højden over omgivende terræn er for den nordlige del ca. 2 - 2,5 m, for den syd- lige del ca. 1,5 m. Niveauforskellen indtræffer lidt syd for den ovennævnte skelgrøft. Nordligt i topfladen en fordybning (fedding), ca. 10 m i diameter; sydligst en anden fordybning (fedding), ca. 13 m i diameter. Fra begge fed- dinger fører en grøft ud til værftets vestre skråning. Ud for den søndre fedding findes en rampe imod øst. Fra nord og syd slutter sommerdiget (3904-1) sig til værftet. Fredningsgrænsen følger foden af værftet med rampen. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVarf
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links