værftet set fra sydøst
.
værftet set fra syd
.
værftet set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39047
Sted- og lokalitetsnummer
210107-116
Anlæg
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Værft nr. 6 fra nord i Misthusum. En nærmest oval højning, som ved foden måler ca. 66 m i nord-sydlig retning, ca. 43 m i øst-vestlig retning, foroven ca. 43 m i nord-sydlig retning og ca. 30 m i øst-vestlig retning. Ved østsidens let konkave fod findes to store kampesten. Længst mod syd på østsiden strækker en kort rampe sig mod øst. På langs omtrent midt på den vestre skråning løber en svag (skel-)grøft i nord-sydlig retning. Højde over omgivende terræn ca. 2 - 2,5 m. Nordligst i den plane topflade findes en cirkulær fordybning (fedding), diameter ca. 15 m, omgivet af en svag vold. Topfladens vestre halvdel begrænses mod syd, vest og nord af en lav randvold, som midt for nordsiden bøjer mod syd og slutter sig til feddingens ringvold. Sydøstligst på topfladen findes en hustomt, der fremtræder som en svag forhøjning, 6 x 6 m, omgivet af en stensyld og, uden for denne, en svag grøft. Sydvestligst på topfladen står et GI-målepunkt af granit, 15 x 15 cm og 30 cm over terræn. Fredningsgrænsen følger foden af værftet med rampen. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes, eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVarf
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links