Østergade var fra anlæggelsen Rødbys centrale gade. Her ses den vestlige del, hvor det karakteristiske tårn fra Rødby Kirke i baggrunden hæver sig over gadens bygninger.
.

Rødby har en befolkning på 2.024 og et areal på 1,6 km2. Byen ligger på det sydlige Lolland, 11 km sydvest for Maribo. Til Rødbyhavn mod sydvest er der 4 km. Nord og vest for byen lå den store og nu tørlagte Rødby Fjord. Jernbanen fra Maribo kom til Rødby i 1874, og stationen trak byvækst til sig mod nordøst, men den største byudvidelse foregik mod syd, væk fra det lave og tørlagte land, i årene omkring og efter 2. Verdenskrig. Der opførtes parcelhuse både nord og syd for idrætspladsen, nu Rødby Stadion. Samtidig foregik en stærk udbygning af infrastrukturen tæt ved, men dog uden om byen. Fugleflugtslinjen med færgeforbindelse til Femern fra Rødbyhavn åbnede i 1963. Den tilhørende motorvej over Lolland passerer knap 1 km øst om Rødby, og jernbanedelen, som runder byen i en afstand af ca. 2 km, får i 2024 dobbeltspor, eldrift og station øst for Rødby nær Lolland Falster Airport.

Rødbys indbyggertal toppede i 1970, hvorefter det blev afløst af stagnation og fald. Rødby spiller dog en rolle som boligby, idet både det store feriecenter Lalandia, som ligger 2 km vest for Rødbyhavn, og indtil videre også færgefarten fra Rødbyhavn tilbyder beskæftigelse. Derimod er det lokale erhvervsliv selv efter lollandske forhold stærkt indskrænket. I hovedgaden viser dette sig i de mange tomme butikslokaler, og i de tilstødende ældre gader ved tomme huse efter småvirksomheder og beboelse, mens parcelhuskvartererne i udkanten synes mindre berørt.

Byvåben

Rødbys byvåben.
.

Rødby har siden slutningen af 1600-tallet anvendt et våben med et skib. Senere blev der tilføjet bølger og farverne i sølv et rødt skib over blå bølger. I 1973 blev våbenet ændret, idet bølgerne blev udeladt, og to ankre blev tilføjet som henvisning til færgehavnene Rødby og Puttgarden. Det er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 24. august 1973.

Blasonering (beskrivelse): I sølv skjold et rødt enmastet skib med stander og en rå med beslået sejl, ledsaget foroven af to røde ankre.

Mere om byvåben i kommune

Stednavnets betydning

Stednavnet Rødby er tidligst nævnt i en kilde dateret til perioden 1191‑1225 (afskrift 1700‑tallet) i formen Rødby. I Kong Valdemars Jordebog dateret *1231 (afskrift ca. år 1300) er formen Ruthbu. I et dokument fra 1364 forekommer formen Rødebiy. Yngre former er fx 1470 Røthby, ca. 1525 Rødby, og matriklen 1664 har formen Røedbye. Forleddet er substantivet gammeldansk ruth »rydning«, og efterleddet er substantivet by. Navnets betydning er »byen i/ved rydningen«.

Mere om stednavne i kommune

Det nordlige Rødby, 2021. Hovedgaden er den karrébebyggede Østergade, og i dens vestlige ende ligger det stilfærdige torv mellem middelalderkirken og det gamle rådhus. Det nyere rådhus, nu en del af Lolland Kommunes forvaltning, ses øst for skolen. Strandvej nord for bymidten følger den gamle kystlinje langs Rødbyfjord.
.

Videre læsning

Læs mere om byer i Lolland Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer