Rønne Præstegård fra 1831 er en af landets mest velbevarede bygningsfredede præstegårde. Præstegården var et af byens første grundmurede huse og er opført af landinspektør Henning Pedersen, mens Søren Rosbjerg Ortved var præst her i perioden 1829‑34. Præstegården er en enkel, velproportioneret, grundmuret længe med let klassicistisk anstrøg, rødkalket med pyntelig hvidpudset tandsnitsgesims, sammenbygget med to enklere sidefløje. Det såvel ude som inde velbevarede lukkede gårdanlæg er omgivet af haven bag høje kampestensmure.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde