Religion og trossamfund i Herlev Kommune, 65,7 % (2017) af Herlev Kommunes indbyggere er medlemmer af folkekirken, hvilket ligger godt 10 % under landsgennemsnittet på 75,9 %.

Gladsaxe-Herlev Provsti ligger i Helsingør Stift og har 11 sogne (heraf otte i Gladsaxe Kommune). Der er 11 sognepræster og tre menighedsråd. I Herlev Kommune er der således tre forstadssogne med velstruktureret menighedsarbejde for alle aldersgrupper.

Herlev Sognekommune var oprindelig et mindre landsogn og anneks til Gladsaxe Sogn, men blev selvstændigt sogn i 1921. Sognepræst A. Westhausen tog initiativ til opførelsen af missionshuset Bethania på Herlevgårdsvej, der blev bygget i 1928 og stadig benyttes. Med udbygningen af kommunen udvidede Indre Mission sit arbejde og kunne i 1960’erne fylde ni busser til den årlige udflugt.

Takket være udbygningen af S-banen efter 2. Verdenskrig voksede Herlev Sogn og blev et stort forstadssogn med mange tilflyttere. Hurtigt deltes sognet i tre områder. I den vestlige ende opstod Lindehøj Sogn i 1968 med en moderne kirke fra 1969. Det er i dag det største sogn i kommunen. Tilsvarende blev den østlige ende med Præstebro Sogn udskilt i 1966, og en nybygget kirke stod klar i 1969, en måned senere end Lindehøj Kirke. Herlev Hospital, der ligger i Præstebro Sogn, rummer et kirkerum/-stillerum.

Udskillelsen fra Herlev Sogn med Lindehøj og Præstebro Sogne og bygningen af nye kirker vidner om en forstadsudvikling, som kan genkendes i mange landsogne, som i 1960’erne udviklede sig til forstadssogne i storbyer. Det er karakteristisk, at der opstår en kernemenighed, som bygger kirken og skaber aktiviteter med indsamlinger til kirkebyggeriet.

Forskellige kristne trossamfund har fundet vej til kommunen. En baptistmenighed fik i 1959 indviet Korskirken, der nu er revet ned. I foråret 2017 tog menigheden en ny kirke i brug med samme navn. Den katolske Kirke i Danmark etablerede Vor Frue Menighed i Herlev med kirke i 1961. Menigheden blev i 2008 lagt sammen med Sankt Antoni Menighed i Brønshøj.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Herlev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund