Rudolph Tegners Museum ligger på Museumsvej 19 i Gribskov Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen er projekteret af Rudolph Tegner selv med bistand af ingeniør Ernst Ishøy for betonkonstruktionernes vedkommende. Det er sandsynligt, at Tegner har været inspireret af Den Fri Udstillings bygning. Rudolph Tegner var en meget produktiv kunstner, men led hele livet under manglende anerkendelse i Danmark, mens anmeldelser af hans værker i udlandet, først og fremmmest Paris, var gode. Kun få værker blev afsat i Danmark, og til sidst to g han konsekvensen og byggede selv et museum til dem, opført for private midler. Hans had til "kritikerne" kommer til udtryk i flere detaljer på bygningen. Det Særlige Bygningssyn fik i 1989 forelagt forslag om fredning af Rudolph Tegners Museum. Der var dengang ikke flertal for at indstille bygningen til fredning, men Synet henviste til, at Statens Bygningsfredningsfond havde mulighed for at yde støtte til bevaringsværdige bygninger. Fonden ydede herefter et lån på 300.000 kr. til sikring af taget inklusive betongitter med glasloft.

Beskrivelse

Museumsbygningen består af et ottekantet centralparti (skulptursalen) med en lavere indgangshal (1937-38) samt en tilbygning mod nord (1950-51), der er en del af et projekt til omkransning af skulptursalen. Hele bygningen er opført i jernbeton med store ovenlysvinduer i tagene. Murene er uden vinduer bortset fra det trekantede jernrammevindue, der illuderer trekantgavl over det søjlebårne indgangsparti. Murene er opadtil udformet som en ca. 1 m. høj brystning, der skjuler tagfladerne på nært hold. De kun 12-15 cm tykke mure er støbt ved hjælp af forskallingsbrædder, der er blevet flyttet opad, efterhånden som byggeriet skred frem, hvilket tydeligt kan ses i strukturen. Eneste udsmykning er en ugle anbragt højt oppe til højre for indgangen, og en hvæsende kat til venstre. Under uglen er anbragt en bronzestatue af Elna Tegner, siddende i fuld figur. Mod syd er en anden bronzestatue tæt ved muren. Indgangsdøren, der er af egetræ beslået med "elefantsøm", er ganske lav. De store skulpturer er kommet ind i bygningen gennem en stor åbning i den nordvestlige del af bygningen. Denne åbning dækkes af en tynd betonplade monteret som skydedør. Skulptursalen er 11 m høj og har et stort glasloft anbragt i et betonstøbt gitterværk. Gulvet er lagt med fliser; i midten et stor flise hvorunder Rudolph Tegner er begravet. Væggene er kalket med en lys, gul farve, men har muligvis oprindeligt stået i grå mørtelpuds. Salen, indgangshallen og tilbygningen er fyldt med Tegners skulpturer, nærmest hans samlede produktion, i form af gipsmodeller, bronze- og marmorskulpturer samt enkelte af træ.

Bygningen fik for ca. 10 år siden istandsat tagene og det store gitterovenlys for et lån fra Statens Bygningsfredningsfond på 300.000 kr. Nu forestår en omfattende facaderenovering, idet betonen mange steder er beskadiget ved rustdannelser på armeringsjernene. Der er udarbejdet et projekt af arkitekt Anders Hegelund, der beløber sig til over 7 mill. kr. Bygningen er beliggende i det naturfredede område "Rusland", hvoraf en del udgøres af en skulpturpark med mange af Tegners bronzeskulpturer."

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links