I april og frem til maj giver opret kobjældes violette blomster og solgule støvblade kulør til de ellers gråbrune overdrev. Den lille, farvestrålende forårsbebuder er ret almindelig i Himmerland og den nordøstlige del af Østjylland, men er meget sjælden i resten af landet. På Sjælland vokser den kun to steder, heriblandt ved Rusland, hvor den stadig kan opleves i ret stort antal.
.

Ved Dronningmølle ligger det 260 ha store, bakkede naturområde Rusland. Landskabet er meget varieret og spænder fra hede og overdrev med spredte ege, ener og skovfyr på flyvesand over ene- og egekrat og gammel, flerstammet bøgeskov på ådalsskrænterne til frodig sumpskov og engvegetation i selve ådalen langs Pandehave Å i øst. Rudolph Tegners Museum & Statuepark indgår i den nordlige del af området.

Plantelivet omfatter både typiske hedearter som hedelyng, revling, sandstar og tyttebær og overdrevsarter som blåmunke, gul evighedsblomst, nikkende kobjælde, kornet stenbræk, gul snerre, smalbladet timian, tjærenellike og bakkenellike. Opret kobjælde har her et af sine få sjællandske voksesteder. Derudover er området levested for en række sjældne insekter som argusblåfugl, pimpernelkøllesværmer og biulv. Også markfirben er almindeligt, mens ynglefuglene bl.a. omfatter hedelærke og rødrygget tornskade.

Siden 1935 er området blevet fredet ad flere omgange. Den seneste fredning fra 1993 dækker hele Rusland og erstatter de tidligere kendelser. I 2006 blev den suppleret af en lille fredning, som strækker sig fra Villingebæk Strandvej til Kattegatkysten. Rusland er desuden udpeget som habitatområde. De lysåbne arealer plejes med afgræsning af får, heste og kvæg. Græsningen suppleres med rydning af gyvel og træopvækst samt afbrænding for at forynge lyngen og sikre heden.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links