I den danske rødliste vurderes arten pimpernelkøllesværmer som sårbar. Man kan dog stadig opleve den farvestrålende sommerfugl på bl.a. Heatherhill.
.

Heatherhill er et 35 ha stort, lysåbent og stærkt bakket hede- og overdrevsområde, som ud mod Kattegat ender i en stejl, ca. 20 m høj kystskrænt. I den nordlige del udgør et dødishul med mosevegetation en markant lavning i terrænet. Mod syd støder området op til Hanebjerg Mose. Området er en rest af den natur, der prægede store dele af nordkysten, før tilplantningen og sommerhusbyggeriet tog fat, og fremstår i dag som en af nordkystens grønne kiler med adgang til Kattegatkysten.

Plantelivet er artsrigt og omfatter ud over typiske hedeplanter som hedelyng, revling og ene også nikkende kobjælde, aksærenpris, blodrød storkenæb, glat rottehale og den sjældne bregne kamillebladet månerude. Blandt insekterne gør især de talrige sommerfugle sig bemærket. De tæller arter som argusblåfugl, foranderlig blåfugl, brunlig perlemorsommerfugl og okkergul pletvinge samt flere arter af køllesværmere.

Den nordlige del af Heatherhill plejes af græssende får. Af hensyn til bl.a. kamillebladet månerude foregår der desuden pletvis høslæt, samtidig med at den invasive rynket rose bekæmpes ved slåning.

Heatherhill har navn efter en villa, der lå på stedet indtil ca. 1960, og ejes i dag af kommunen. Området blevet fredet i 1960.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links