Figur. De farvede dele af søjlerne visergennemsnittet af temperatur, antal solskinstimerog nedbør i Gribskov Kommunefor perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet,som er angivet med DK.Øverste og nederste tal i hver søjle angiverhhv. de højeste og laveste gennemsnit, deri samme periode er målt i nogen danskkommune.
.

Mod nord har Gribskov Kommune en meget lang kyststrækning, og sammen med de to store søer Arresø og Esrum Sø påvirker Kattegat klimaet ganske betydeligt. Nærheden til vandet betyder, at temperaturudsvingene mindskes, og kystegnene får flere solskinstimer i sommermånederne. Inde i landet giver de sandede områder, det lettere kuperede landskab og de store skovområder til gengæld flere skyer og nedbør.

Temperaturmæssigt ligger kommunen nær landsgennemsnittet for året, og ingen måneder er specielt kolde eller varme. Årsnedbøren ligger noget under landsgennemsnittet, men i juni er kommunen sammen med nabokommunen Hillerød landets vådeste. Det skal dog tages med et vist forbehold, da gennemsnittet påvirkes af det voldsomme regnvejr, som ramte området sidst i juni 2009.

Kommunen er solrig, og antallet af solskinstimer over året placerer den i landets øverste tredjedel. Der er dog ingen måneder, som når op blandt de fem solrigeste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima

Eksterne links