En flok råger og gråkrager letter i det åbne landskab syd for Villingebæk og Dronningmølle i kommunens nordøstlige hjørne. Gribskov Kommunes varierede landskab kommer tydeligt til udtryk her, hvor de lyng- og kratbevoksede bakker i det fredede Rusland danner skarp kontrast til det omgivende landbrugsland.
.

Næsten en fjerdedel af Gribskov Kommune er dækket af bebyggelse og veje, mens det dyrkede land udgør 42 %. Regnes de ferske vande ikke med, dækker naturtyperne i det åbne land 1.872 ha, hvilket svarer til knap 7 % af arealet. Moser og enge er de bedst repræsenterede naturtyper og dækker knap 6 %, mens andelen af tørre naturtyper som hede og overdrev kun udgør ca. 1 %.

Flere af de åbne arealer nær kysten er ligesom Tisvilde Hegn præget af flyvesand med hede- og overdrevsvegetation. Det gælder bl.a. Tibirke Bakker, Heatherhill og Rusland.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links