Løvspring i bøgeskoven i Kalvehave, Gribskov. Bøgen er det dominerende træ i Gribskov og dækker ca. 31 % af arealet. Den findes både i rene bestande og sammen med såvel nåletræer som andre løvtræer.
.

Gribskov Kommune har et samlet skovareal på 5.777 ha, svarende til ca. 21 % af kommunens areal. Langt størstedelen ejes af staten. Den privatejede andel udgøres af spredte småskove og plantninger samt tilgroede moser o.l.

De største skove er statsskovene Gribskov (inkl. Harager Hegn) og Tisvilde Hegn, hvoraf hhv. ca. 2.800 og ca. 1.365 ha ligger i Gribskov Kommune, samt Valby Hegn, Høbjerg Hegn og Græsted-Aggebo Hegn på hhv. 363, 150 og 189 ha. Dertil kommer skoven Snævret på 68 ha. Tisvilde Hegn er rejst som sandflugtsplantage og har en række træk tilfælles med vestjyske klitplantager, mens de øvrige er gamle, løvtræsdominerede skove, der indtil sidst i 1700-tallet indgik i et større, sammenhængende skovområde. I 1980’erne udgjorde nåletræ omkring halvdelen af det træbevoksede areal. Siden er nåletræsarealet gået tilbage til fordel for løvskov, især bøg og eg, samt genskabte søer, moser og græsningsarealer.

I 1970’erne blev krondyr enten bevidst udsat eller undslap i Tisvilde Hegn, og i 1990’erne havde bestanden bredt sig til Gribskov. Ud over krondyr og rådyr huser skovene i dag også dådyr og sika.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links