Omtrent 4 km vest for Morud ligger herregården Rugård. Herregårdspladsen er på tre sider omgivet af mølledam og voldgrav, der får sit vand fra Stavidså. Rugård var i middelalderen kongelig, og den nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1398, da dronning Margrete 1. gav den som pantelen til holsteneren Bernike Skinkel, der desuden var medlem af Rigsrådet og lensmand på Hindsgavl. Senere blev pantet indfriet, og Rugård forblev i kronens eje frem til 1764.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Nordfyns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder