Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171197
Sted- og lokalitetsnummer
120415-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,2-1,8 x 20 m. Ved vestre fod en sten af koltrings- størrelse af ret forvitret granit, antagelig en randsten på plads. Mod syd er over en strækning af ca. 7 m gravet et par meter af højen, dog således at den nuværende syd- side skråner jævnt opad. Mod sydøst større, flad afgrav- ning fra fod og indefter. Mod nordøst fra midten af siden og et par meter ind en ca. 0,5 m bred nedgravning, nu ca. 0,3 m dyb. I toppen mod syd en uregelmæssig afgravning, ca. 0,15 m dyb, ca. 4 m lang i øst-vest og godt 1 m bred i nord-syd. I højtoppens midte en ca. 0,2 m dyb forsænk- ning hovedsagelig forløbende nordøst-sydvest over en stræk- ning af ca. 6 m og indtil ca. 2 m bred. Iøvrigt mindre ujævnheder i top og sider. Bevokset med græs, lyng og en del grantræer. I hede.

Undersøgelseshistorie

1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links