sf NV
.
sf SV
.
sf SØ
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
290520
Sted- og lokalitetsnummer
180603-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj i skel, 1,10 x 10 m. Lyngklædt, nylig beplantet. Med fyr i hede.

Undersøgelseshistorie

1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,2 x 10,0 x 8,0 m. Lidt ujævn i top, beplantet med fyr undtagen på NØ-1/3. Nordre højfod afslidt af færdsel (stedet er lejet af militæret til skydeplads). En rødmalet pæl er anbragt ca. 2 m. oppe ad N-siden. Et luftmeldetårn er anbragt ca. 15 m. V for højen (se ÅF53-5005, hvor der er givet tilladelse til opstilling af tårn 30 m. fra højen). Kommandantskabet i Borris har lovet at afmærke højen, så yderligere skader i fremtiden undgåes. Den røde pæl markerer et præcist indmålt punkt, som bruges til positionsberegning ved skydning og den ville man gerne have lov til at lade blive stående. Ved besøg på stedet den 1.4.1982: I anden anledning konstateredes det, at højen for nylig er blevet afmærket med pæle langs højfoden, men at der er taget materiale af Ø-siden af højen, en "gummiged-grab", indtil ca. 2 m. op ad højen, ca. 2,5 m. bred. Skovfoged Frydenlund, Borrisarealet, mente, det måtte være kommunen, der var synderen, men lovede at udbedre skaden (skaden udb. 1982). Senere tilføjelse: Selve højen ryddet for buske 1984. Ejeroplysning på skema. Senere tilføjelse: Århuskontoret har lovet at påtale sagen, d.v.s. de overtager det videre forløb. Fremsendt til Århus 8.9.1986. Senere tilføjelse: 5.11.1990. Ser O.K. ud. Pælene fungerer som beskyttelse. Luft- meldetårnet er der stadig. M.B. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links