Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201752
Sted- og lokalitetsnummer
140119-63
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 2,5 x 25 m. Toppen flad. Afgravning med lidt skred mod nord, i ho- vedsagen tilgroet. I NØ top en hulning, ca. 0,5 x 2 m stor. Ved nordfoden ses 3 store sten, alle dog vist på sekundært leje.

Undersøgelseshistorie

1854
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1854
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Anmeldelse fra privat - NationalmuseetNationalmuseet Bevaringsafdelingen, jour. nr. F. 351/65. Jvf. N01 560/65, 465/66. Brev af d. 16 marts 1965 modtaget på NM's Bevaringsafdeling fra Harald Pedersen, Overbroen pr. Ørum Djurs: "Til Nationalmuseet - Undertegnede Ejer af Matr. Nr. 2 b, Overbroen, Ørum Sogn, Nørre Herred, Randers Amt, meddeler herved, at jeg ønsker at fjerne Resterne af den ødelagte Gravhøj 2011.52 [[(må være 2017.52 ...[?])]], hvilket herved meddeles i Henhold til Skrivelse fra Nationalmuseet af 29 Okt. 1948 til den forrige ejer af min Ejendom. Ærbødigst Harald Pedersen" Brevet oversendt til N01 d. 23/3 1965, jvf. N01 560/65, fra NM's Bevaringsafdeling (v. K. Thorvildsen) med ønske om en udtalelse fra N01.
1965
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 560/65. Diverse korrespondance af mar.-apr. 1965. Ang. evt. undersøgelse af en frigivet høj. Bl.a. forespørges hos KHM (d. 29/3 1965) og hos FHM (d. 1/4 1965) om de muligvis vil overtage undersøgelsen. Endvidere korrespondance af d. 3/4, 5/4, 6/4 1965 ml. N01 og lodsejer Harald Pedersen, hvorefter sagen sættes foreløbigt i bero.
1965
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 560/65. Besigtigelsesrapport af d. 14/6 1965 fra Hans Norling-Christensen for besigtigelse d. 11/6 1965 af Sb. 14.01.19-63.
1965
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 560/65. Diverse korrespondance af d. 28/8, 7/9 1965 ml. N01 og lodsejer, Harald Pedersen. Ang. fredning af Sb. 14.01.19-63.
1965
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 560/65. Diverse korrespondance af. okt.-nov. 1965 Ang. restaurering af Sb. 14.01.19-63. Ansvarlig, Th. Ramskou, N01. Billeder af højen før og efter restaurering vedlagt N01 560/65, 465/66.
1966
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 465/66. Besigtigelsesrapport af d. 10/5 1966 fra Hans Norling-Christensen for besigtigelse udført d. 6/5 1966 af Sb. 14.01.19-63.
1966
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 465/66. Diverse korrespondance af jun.-sept. 1966. Ang. fredning af Sb. 14.01.19-63.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfgravning mod nord (9x4 m). Hen over den flade top 3 tilgroede kratere. Mod øst (2x2x0,4m) kvadratisk med stejle kanter - med dynge sten. I midten (2x2x0,4 m) med stendynge (det ser ud til at højen består af sten). Mod vest (2x2x0,2 m) med stendynge. Højen står med stejle sider og begyndende kvadratisk form - ældre afpløjning. Mål: 2,5x25x25 m. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet, der er dog ingen sten synlige mod nord. Kraterne og stenene i toppen er groet til. Højen er bevokset med græs, gyvler samt to egetræer og et rønnetræ mod nord. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links