Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
171411
Sted- og lokalitetsnummer
140410-41
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 30/8 1916. Gdr. P. Pedersen Støvring Diplom Afmærkn.: MS. 1916, oberstløjtnant Lund Høj, 3 x 20 m; flade afgravninger nær toppen i nord og øst. Lyng, i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med gamle forstyrrelser N og Ø for top som beskrevet i fredningstext. Flere andre og mindre (gamle) småhuller kan skyldes rævegrave og/eller rodvæltere. Det fremgår ikke af fredningstext, at der ind på højsiden i NNØ, ØSØ, SSV og VNV er anlagt, hvad der meget ligner små høje, alle ca 1,5 m over omgivende markoverflade og 6 - 8 m i diameter. Disse 4 diametralt modstillede "bihøje" er ihvertfald ikke af nyeste dato, at domme efter de (rodstabbe af) tjørnebuske, der står i dem. Men vegetationen på "bihøjene" adskiller sig alligevel noget fra den centrale højs. Det forekommer mest sandsynligt at tolke "bihøjene" som forhistoriske høje. Lignende "bihøje" er under nyberejsningen set og beskrevet ved flere andre høje i NV-Djursland samt egne omkr. Randers Fjord. Ved prøvegragning bør det undersøges, om der er tale om små gravhøje. Skitse m. "kote" (se nybrejsningsskema) Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links