Oversigt - fra S
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302821
Sted- og lokalitetsnummer
010602-35
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4,5 x 20 m; siderne ret stejlt afgravet, navnlig i øst og syd. Lille hul og større lavning i top. Tjørnekrat.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en lav Bakke, men dog høit og frit, ligger en Jordhøi, omtrent 80 Fod i Tværmaal og 7 Alen høi, den synes at have havt Randsten. Høien er stærkt medtagen, idet den baade har et Hul i Toppen og store Indsnit i Siderne. En Indskjæring i den sydlige Side har blottet en Stenkjærne ved Høiens Grund. (Bronzealder). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4,5 x 20 m, Siderne ret stejlt afgravet, navnlig i Ø og S. Lille Hul og større Lavning i Top. Tjørnekrat.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, mindre hul i top opfyldt med kvas, desuden større lavning i top. Stærkt tilgroet. 7 trin lavet i S-siden med 30-40 cm lange brædder og nedhamrede pinde, vil snart være brudt helt sammen. Højen er ikke slidt ved færdsel til trods for denne trappe. Mål: 3x20x20 m. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet, fortsat stærkt tilgroet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links