Oversigt - fra V
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302826
Sted- og lokalitetsnummer
010602-52
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl. 5/11 1874 (Peter Larsen) Afmærkn.: MS 1921, Bud Nielsen. Dyssekammer, 4 bæresten, dæksten. Udvidelse af tinglysningen 1992 (til også af omfatte selve højen): ***************************************************************** Tinglysningsdokument lyst d. 20. marts 1992: Høj med dyssekammer. Højen er ca. 0,9 m høj og har en diameter på 6 x 5 m. Kammeret består af 4 bæresten og en dæksten.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøit paa en flad Bakke ligger et fritstaaende Gravkammer med Overligger. Midt paa en lav Jordhøi, 32 Fod i Tværmaal, som tidligere har havt Randsten, ligger Kammeret dannet af 5 Sten, 2 mod Vest, 1 mod Nord, 1 mod Øst, mod Syd er det nu aabent, det er 8 Fod 3 Tommer langt (Nord-Syd), 3-3 1/2 Fod bredt, indvendigt Maal. Til Overligger tjener en smuk Sten, 9 1/2 og 6 Fod bred, 4-5 Fod høi, ved et Forsøg paa at vælte den ned er den bleven rokket ud fra sin Plads. Dette Mindesmærke blev fredet i Oct. 1874. Se Pl.36. Bevoksning: 1982: Græs
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, 4 Bæresten, Dæksten.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse. Overligger på fire bæresten, liggende på mindre høj, 6x5 m. Højen 0,85 m høj. Den østlige bæresten er revnet i 3 dele, hvoraf den ene (frostsprængt) mindre mangler (30x30x20 cm). I højens sydside er en mindre indgravning, som har afsløret større sten, deækket af flintholdig fyld. Hullet er formodentlig ræve- eller hundegravet, idet der er andre spor af dyrehuller. Omkring dyssen er der nyplantede knæhøje nåletræer helt til højfod. Skal anmeldes til fredningsnævnet. Desuden foto MB. 14:27-28, lagt til sag, 009:16-17. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links