Sten set i forhold til dige - set frra S
.
Sten set fra Ø
.
Sten med opmalet inskription - set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302831
Sted- og lokalitetsnummer
010602-127
Anlæg
Skelsten (ejendom), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet, firesidet sten. 35 x 15 cm i flade og 50 cm høj.På stenens to smalle sider er indhugget følgende inskriptioner: Mod ØNØ er indhugget 4 herunder et et O Mod VSV er indhugget 5 herunder et V (som ligger ned). Stenen har fået isat et jernanker, som er støbt ned i beton. Stenen er knækket, og brudfladen findes lige under jordoverfladen.Opstillet 2 m N for det sydlige skovdiget.

Undersøgelseshistorie

2011
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenen blev fundet af pensionist Peter Bald, Abildtoften 16 i Ganløse i 1990 (91). Den var, sammen med andre sten faldet ud af stendiget i skovens sydskel, ca. 500 m V fra det sted hvor stenen nu er genopstillet. Peter Bald hentede stenen hjem og forærede den til sin bekendte, Mogens Hemmingsen (nu afdød), Rønnemosevej 19 i Birkerød, i bytte for en rododendronbusk. Mogens Hemmingsen samlede på sten men inskription, og havde bl.a. en del km-sten stående i sin have, fortalte Peter Bald. Hverken Peter Bald eller Mogens Hemmingsen vidste besked med, hvad det var for en sten de havde med at gøre. I 2005 deltog Peter Bald og hans kone Lis Bald i en tur i Ganløse Ore arrangeret af foreningen ”Naturvennerne”. Foreningens formand, Richard Petersen viste rundt og fortalte. Ved den lejlighed gik det op for Peter Bald, at det var en von Langensk afdelingssten han havde fundet og foræret væk, hvilket gav ham lidt uro i samvittigheden. I maj 2010 deltog Peter Bald og hans kone i en ”rododendron-tur” til Tyskland. Mogens Hemmingsens enke, Else Hemmingsen deltog også. På turen fortalte Peter Bald hende om stenen og dens betydning, og bad om at få den tilbage, så den kunne blive afleveret til skoven. Det var Else Hemmingsen heltmed på, så Peter Bald afhentet stenen hos hende i juni 2010, og afleverede den på gårdspladsen hos skovfoged Jens Juelstorp i Ganløse Ore. I løbet af vinteren fik stenen isat et jernanker, og den 25.03.11 blev stenen sat op på rette plads i skoven af skovløber Poul Jørgensen og Fritz Christiansen og undertegnede. Stenen har fået tildelt et fredningsnummer hos KUAS og bliver nu markeret så skovkortet med signatur. D. 26.04.11 fortalte skovfogeden mig, at Peter Bald havde henvendt sig til ham, som reaktion på den ”efterlysning” vi havde indrykket i EGEDAL AVIS. Den 27.04.11 besøgte jeg Peter Bald og hans kone, fik historien og fik udpeget hvor han i sin til havde fundet stenen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links