Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1918113
Sted- og lokalitetsnummer
140106-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 17 m. Spor af gamle gravninger i top og sydside. Overfladisk grøft tværs over højen.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 22. Høj, Benzon Hede, Gjerrild S. Nørre H. Randers A [Skitsetegning i Sb., 40 Al. i diam., 136" h.] Den Rest der er tilbage mod Nord og Vest er lyngklædt. Ved x [på tegning] findes en Samling af store og mindre Haandstene, der ere udkastede af den bortførte Fyld. I Toppen sees Spor af en ældre Undersøgelse ved a [på tegning], men Gravningen har ikke naaet Bunden. b [på tegning] betegner den bortførte Deel. [[1946: Sløjfet]] Bevoksning: 2005: Nålekrat/-træer.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2005
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Også gammel gravning i vestsiden. Grøft over højen i retningen nord-syd (er registreret tidligere). Ujævne sider. Meget af højen er dog endnu bevaret. Bevokset med græs, enebær og enkelte små nåletræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links