Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240563
Sted- og lokalitetsnummer
180808-44
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 13 m. Græsklædt og fyrrebevokset på V-enden af lille udyrket jordstykke. Højen har udpræget flad top (topfladens diam. 7 m). Mod N, S og V er højfoden forgravet eller helt bortskåret og her begrænses højen at et lavt nu noget ødelagt stengærde sat i flere ovenpå hinanden liggende skif- ter af hoved- til favnstore sten. Gærdet er måske af nyere oprindelse, men kan være fra oldtiden. Det findes muligvis i jorddækket stand om ø-siden, hvor højfoden er bevaret, omend noget forstyrret af træbevoksningen. Højen er iøvrigt ret velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1903
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, på en ca. 1 m. høj afsats i ageren, affladet top, højfod afskåret i N, S og V, det gl. stengærde er fjernet eller helt tilgroet, bevokset med græs, kaprifol- og rønnebærkrat samt 5 fyrretræer, hvoraf 2 er gået ud, ca. 37 m. NV for højfod er henlagt en delvist tilgroet dynge marksten (ca. 6 x 8 m., 1 m. høj), på den anden side af markskel og markvej, ca. 15 m. øst for højfod er en mindre grusgrav (ca. 8 x 10 m., 2 m. dyb) med dyregrave. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links