sf S
.
sf Ø
.
sf N
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
290660
Sted- og lokalitetsnummer
170801-126
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Den sydvestlige del af en høj; 3 m høj. 15 m bred i N-S, 20 m i Ø-V. 1/4 af højen mod syd bortgravet. Siderne her stejle kun tildels bevoksede. Bred eftergroet sænkning i top. Skeldige over top i SØ-NV. Beplantet med fyr i vejgaffel. Matr.nr. 6b: Den nordøstlige del af høj i skel til matr.nr. 7a.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3.0 x 22 M. Fra søndre Højfod et stort Brud, naaende op over Toppen. Mod Øst store Nedgravninger. Bundgraven muligvis urørt. Skel i NV-SØ. over Toppen. Den nø. Fjerdedel beplantet. Resten lynggrot i Ager. Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen sydvestlige del af en høj 3 m høj 15 m bred i n - s, 20 m i Ø - V 1/4 af højen mod syd bortgravet siderne her stejle kun tildels bevoksede, bred eftergroet sænkning i top i SØ - NV beplantet med fyr i vejgaffel. Den nordøstlige del af ovennævnte høj.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1/4 af højen mod S bortgravet, tilgroet stejl brink, bred tilgroet sænkning i top og nedad sydside, skeldige over top i SØ-NV, ujævn, tilgroet større høj, bevokset med græs, nåle- og egetræer, i skel med levende hegn i ager, afmærket i top med lille km.-sten hvidmalet, plastikaffald på og ved S-lige højfod, indenfor 100 m.-zonen S for højen gl. bildæk, træaffald og ensilagedynge, samt midlertidigt halmrullelager, den nye ejer har lovet at fjerne affald etc. fra gamle ejer (til den 1.5.1991), ca. 38 m. SV for højfod dyb (4 x 11 m.) nedgravning til dækning af ensilage og roer, dækket til den 1.5.1991, lovet af ejer. Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links