4632, oversigt set fra Ø
.
4628, oversigt set fra V
.
sf SV
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29034
Sted- og lokalitetsnummer
180602-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 19 m. I top har været et større hul. Bjergfyr i plantage.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,0 x 20,0 x 16,0 m. I skel mellem kommunevej og mark. Den S-lige 1/3 er taget af vejen, de N-lige 2/3 er under dyrkning (der er ganske vist kun pløjet ca. 1/3 op ad N-siden i dette efterår, men resten bærer også præg af dyrkning). Der køres over højmidten med landbrugsredskaber. Et ældre læhegn går op over højen i skellet i Ø/V-lig retning. Ca. 6 m. fra NØ-foden går et tre-rækket læhegn i NNØ-lig retning, kun få år gammelt. Ejere lovet at jævne plovfurerne på N-siden, ikke at pløje her mere og at standse kørslen over højmidten. Ejeroplysning på skema. Bør påtales: Læhegnet - dropper vi: Fredningsnævnet og Gyuri ville lade det stå, tror jeg. Skal genbesigtiges: I efteråret '82. Ved tilfældigt besøg på stedet 19.04.82: Højen - eller den bevarede N-lige del - må nærmest betragtes som overpløjet. Der er efterladt et nærmest symbolsk stykke i græs øverst på højen langs det levende Ø/V-gående hegn på 15 x 2 m. Resten er inddraget i marken og tilsået. SUA 16.10.1984: Der er nu banket pæle i (af mig, altså) omkring den noget udpløjede høj (se skitse). SUA 24.04.1986: Ved kontrolbesøg på stedet kunne det konstateres, at der nylig var kørt over højen med tromle. Der var også spor af traktorhjul i højoverfladen og yderligere et spor efter muligvis gummivogn gik over højen. Den N-ligste af de af mig nedrammede pæle var væltet. Den omliggende mark er tilsået med ærter og tromlet i denne uge, måske så sent som i dag. SUA 30.4.1986: Besøg på stedet for at fotografere traktor- og tromlespor som dokumentation i en eventuel retssag. Sporene stod klart og tydeligt og en række billeder af højen blev taget fra forskellige vinkler, ligesom detailbilleder af tromlespor forskellige steder på højens overflade. Film.nr. 001/86 1-17. SUA ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ejer frifundet ved dom, men stedet bør af og til genbesigtiges. Bevoksning: 1981: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links