Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42086
Sted- og lokalitetsnummer
220201-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Bolderslev, art. 10, kortbl. 9, parcel 17. Tingl.: 13/7 1929, naturfredet. Afmærkn.: MS, R. Skovmand. Høj, 2,15 /fra nord) - 2,7 (fra syd) x 16 - 18 m. Oprindelig overflade er kun bevaret mod syd i et ved foden ca. 8 m bredt, trekantet stykke med den ene spids ved toppen. Mod vest begrænses denne trekant af et brud neden for hvil- ket højens vestlige del er stærkt affladet. Østligt i top et fladt hul, diam. 4 m. hen over højens østside (langs vejen) går et dige; materialet hertil er fortrinsvis skaffet ved bortgravning af østlige højfod. Flad sænkning langs diget inden for dette. Nordfod overpløjet i ca. 2 m's bredde. Græsklædt i ager. Mærkesten øverst i siden mod nord-nordøst. (Lettere beskadigelse af overfladen forvoldt af kreaturer er påtalt over for ejerens hustru. Indhegning af højen i græsningsperioder påbudt).

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøj: 2,25 m x 18 m. Udgravning i Toppen og mod SØ. Et Stykke af Højfoden mod Ø bortskaaren af Vejen. Bevoksning: 1979: Græs
1929
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1929
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFredlyst ved Dekl. af 13/7 1929 til Naturfredningsnævnet for Aabenraa Amt. Se D.N.F. Aarsskrift 1929/30 S. 127.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,15 (fra N) - 2,70 (fra S) x 16-18 m. Oprindelig overflade er kun bevaret mod S i et ved foden ca. 8 m bredt, trekantet stykke med den ene spids ved toppen. Mod V begrænses denne trekant af et brud, neden for hvilket højens vestlige del er stærkt affladet. Østligt i top et fladt hul, diam. 4 m. Hen over højens østside (langs vejen) går et dige, materialet hertil er fortrinsvis skaffet ved bortgravning af østlig højfod. Flad sænkning langs diget inden for dette. N-fod overpløjet i ca. 2 m's bredde. Græsklædt i ager. (Lettere beskadigelse af overfladen forvoldt af kreaturer er påtalt over for ejerens hustru. Indhegning af højen i græsningsperioder påbudt).
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHullet Ø-ligt i toppen udvidet mod NNØ til ca. 6 m.'s længde, hvorved det berører mærkestenen, som er væltet. Beskadigelser ellers tilgroede. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, randbeskadigelser. Foto: Ses på flyfoto S4018-F198/141. S/H og F 01/21-23 fra hhv. SV, SSØ og N. Bevoksning: 1979: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links