Oversigt set fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181238
Sted- og lokalitetsnummer
140706-66
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/8 1889, købt. Afmærkn.: MS 1915, oberstl. Lund. Høj, ca. 4 x 28 m. Fuldstændig bevaret. Lidt af højens østside går ind på matr.nr. 2r og sydlige højfod ligger på matr.nr. 2a. Størstedelen af højen ligger på matr.nr. 1a. Matr.nr. 2a og 2r: Høj i skel til matr.nr. 1a af Brødløs.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 55 F i Tværmaal, 11 F. høi, fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1882
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 1812:38, Status: A
1882
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 4 x 28 m. Fuldstændig bevaret. Lidt af højens østside går ind på matr.nr. 2r og sydlige højfod ligger på 2a. Størstedelen af højen ligger på 1a. På matr.nr. 1a FM 16/8 1882 På matr.nr. 2a og 2r tingl 7/5 1949
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hulhøj". Stor, flot og velbevaret rundhøj ca. 25 m. Øst for offentlig vej. Granit M.S. midt på NNV-lige højside. På SØ-lige højfod en træmast for elledning hvorom der ses enkelte store sten, - sikkert opgravede randsten i forbindelse med nedgravning af masten. Enkelte gl. mark sten på østlige højfod ud imod ager. Højen ligger på et løvtræbevokset brakareal, og mellem højen og nuværende vej er der en ca. 3 m dyb og > 10 m. bred hulvej fra gl. tid som forløber næsten parallelt med den nuværende. § 53: På vestlige højfod enkelte ca 3 års gl. plantede rødgraner og N-NV for højen ud imod offentlig vej enkelte plantede fyrretræer af 1,5 m højde. Højfladen dækkes delvist af selvsåede løvtræer. Pleje bør iværksættes og også omfatte dele af hulvejen. (Se også skite 1812: 37) Ejer: Jvf. 1812: 36 (matr. 1 a) Ejer villig til ved lejlighed at skove trævækst på højen, men amtet bør sikre fremtidig vedligeholdelse. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links