Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181233
Sted- og lokalitetsnummer
140706-61
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1915, oberstl. Lund. Høj, ca. 4 x 24 m. Velbevaret, bortset fra, at der mod syd fra foden og 2 m op har været gravet et hul 5 m langt, nu tilkastet, men uden bevoksning. NMI: Bestyreren fortalte, at det var lavet af børn, hvilket formentlig er usandt, idet hullet var altfor regelmæssigt, snarest har der været gra- vet en kule her.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 60 F i Tværmaal, 12 F. høi, fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1882
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 4 x 24 m. Velbevaret, bortset fra, at der mod Syd fra foden og 2 m op har været gravet et hul 5 m langt, nu tilkastet, men uden bevoksning. (Bestyreren fortalte, at det var lavet af børn, hvilket formentlig er usandt, idet hullet var alt for regelmæssigt, snarest har der været gravet en kule her.)FM 16/8 1882 MS 1915F.M. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNodre høj af "Trehøje" i ager. Smuk og velbevaret rundhøj uden nævneværdige skader. Østlige højfod noget afpløjet i gl. tid. Ingen spor fra tidl. omtale afgravning i sydsiden. Ligger på løvtræsbevokset friareal afgræset af højene 1812:33 - 35 omgivet af ager. Granit M.S, midt på østlige højside. Højgruppen bør frilægges ved pleje, og vil henved ses tydeligt i landskab. Fra højene er der en smuk udsigt imod SV over Glenstrup Sø. Ejer lovede selv at fælde træerne på højene ved lejlighed, men amtet bør sikre det fremtidige vedligehold. § 53 påtale: Se 1812: 35. Ejer: Jvf. 1812:36. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links