Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221672
Sted- og lokalitetsnummer
141101-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen tinglysst i 1988 med følgende tekst: *********************************** Højrest, ca. 1,7 x 11 m. Højens nordlige trediedel er nedpløjet, og den sydøstlige del er nedraset i et grustag. Hen over højen løber et dige i Ø-V retning. Højen ligger på en bakke, og højfod sammenfalder næsten med bakkeskråningen. I skov.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrunhøj. Over Højens sydlige Deel gaar der et Dige. I Grøften nord for Diget, altsaa omtrent over Midten af Højen, sees mange Brosteen. En Lavning i Højens Midte vidner om et Topbrud fra ældre Tid. Højen ligger paa en naturlig Bakke med Affald til alle Sider, men da Højens fod og Bakkeaffaldet rundt falder sammen, saa kan Maal ikke opgives bestemt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrunhøj, Dige tværs over, helt omrodet, umaalelig. Det halve af Højen ligger udenfor Skoven og er dyrket.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af høj, 1,7 x 25,0 x 18,0 m. "Brunhøj". Vanskelig at afgrænse i forhold til det omgivende terræn. Dige med grøft løber tværs hen over højen i Ø/V. Den N-lige 1/3 henligger nedpløjet i frugtplantage (=andet i bevoks. ang.). Dimensionsangivelser behæftet med ret stor usikkerhed. Bredden er 9 m. fra S op til trådhegn til plantage. Det skønnes, at den må have strakt sig ligeså langt mod N. Råstof-nu: Ca. 2 m. fra SØ-fod findes kanten til stadig anvendt grusgrav. Bør henstilles, at der ikke graves yderligere grus i retning af højen før efter accept af FF. Koncept vedlagt sagen, jvf. 2216:48. Senere tilføjelse: I Statsskov. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest, ca. 1,7 x 11 m. Højens nordlige trediedel er nedpløjet, og den sydøstlige del er nedraset i et grustag. Hen over højen løber et dige i Ø-V retning. Højen ligger på en bakke, og højfod sammenfalder næsten med bakkeskråningen. I skov.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Nordsiden ligger idag udyrket, men højen nord for diget er væk. Grusgraven mod SØ er væk. Bevokset med græs og enkelte løvtræer. Beliggende i skovkant.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links