Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221666
Sted- og lokalitetsnummer
141101-131
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, 8 m x 0,5 m. Kammer af 4 bæresten (alle væltede) med indgang i Ø, indvendig 0,7 x 0,6 m stort, orienteret SØ-NV; 15 små randsten, alle væltede; i granskov.

Undersøgelseshistorie

1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 8 m i Diameter, ½ m høj, Kammer af 4 Bæresten (alle væltede) med Indgang i Ø, indvendig 0,7 x 0,6 m stort, orienteret SØ-NV, 15 smaa Randsten, alle væltede, i Granskov.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 8 m br., 0,5 m h., 15 smaa Randsten (alle væltede). Kammer af 4 Bæresten, alle væltede, Indgang i Ø., indv. 0,7 x 0,6 m st. F.M. 1946.
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse. Henligger dækket af affald efter rydning af stormfældet område, hvilket vanskeliggør nøjagtig beskrivelse. 8 randsten bevaret (muligvis flere under kvaset). Kammeret orienteret SV/NØ med 4 væltede bæresten, ovenpå og op mod den Ø-lige ligger en tilsyneladende sprængt sten i 2 dele. Opr. indv. mål: Ca. 1,0 x 0,7 m. Ændret afsætning: Placering på 4 cm.-kort korrekt. Skovbrug: Se under beskrivelse. Tæt op ad højen ligger en del rodvæltere. Ny aftale: Henstilling vedr. fjernelse af skovningsaffald samt opm. vedr. 5 m.-zone ved nyplantning. Se 2216:48. Koncept vedlagt sagen. Senere tilføjelse: I Statsskov.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er dog ikke længere dækket af træaffald. 12 synlige randsten heriblandt flere store. Bevokset med græs og bregner. Beliggende i blandet løv- og nåleskov.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links