Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181291
Sted- og lokalitetsnummer
140601-42
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Danshøj". Granbevokset høj i ager. 2,80 x 20 m. Foden let af- pløjet undtagen i NV og SV. Toppen flad. I topfladen, en smule SV for centrum, ses et mindre krater, fladt og tilgroet, dia- meter ca. 3,50, dybde ca. 0,25 m. Fra dette strækker en bred 1,50-2 m bred rende sig mod ØSØ over topfladen, ned ad højsiden og helt til højfoden. Rendens dybde 0,25-0,50 m. En svag sænk- ning i topfladen VNV for krateret synes at antyde en lignende rende her. Over det meste af højens ØNØ.-halvdel er højsiderne noget uregelmæssige efter gamle gravninger og udskridninger.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDet er lang Tid siden denne store prægtige og höjtliggende Höj blev berövet sine Fodstene. Derefter har ]]Overlærer Andersen[[ P Rosenörn (Henrik Rosenörns Sön) i Randers ved en bunddyb og bred Gjennemskjæring fra Øst til Vest ladet Höjen undersöge. Resultatet af denne Undersögelse kjendes ikke af Beboerne, men er naturligvis beskrevet og indsendt. Höjen er bygt af Muld med lidt iblandet Undergrundsjord. Resterne ere klædte med Lyng og seet fra Syd tager Höjen sig prægtig ud. Hvad Navnet Danshöj angaar, da gaaer det i Asfærg Sogn som Katolikkerne, der har 7 Hoveder til Johannes den Döber, thi siden 1856, da Trap nævner og omtaler Danshöj, kaldes mindst 10 Steder ved dette Navn, uagtet ældre Folk endnu kan mindes andre Navne til de paagjældende Steder. Navnet er blevet saa nymodes, at endog Fælledsmejeriet har faaet Navnet Danshöj, uagtet at det ligger i en dyb Dal ved Purhus. Bevoksning: 1991: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDanshøj, granbevokset høj i ager. 2,80 x 20 m. Foden let afpløjet, undtagen i NV og SV. Toppen flad. I topfladen, en smule SV for centrum, ses et mindre krater, fladt og tilgroet, diam. ca. 3,50, dybde ca. 0,25. Fra dette strækker en 1,50 -2 m bred rende sig mod ØSØ over topfladen, ned ad højsiden helt til højfoden. Rendens dybde 0,25 - 0,50 m. En svag sænkning i topfladen VNV for krateret synes at antyde en lignende rende her. Over det meste af højens ØNØ-halvdel er højsiderne noget uregelmæssige efter gamle gravninger og udskridninger. Tingl. 7/6 49Fredet Bevoksning: 1991: Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritliggende, græsklædt rundhøj i ager. Gl. afgravninger som tidl. beskrevet nu helt græsdækkede og delvist slørede. Enkelte løvbuske spredt på højen. Flad top med afgravet rende imod ØSØ som beskrevet. Der er ikke længere muligt at skelne topkraterne fra hinanden grundet græsbevoksningen. Bevoksning: 1991: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. Hul samt rende mod SØ. Nordsiden noget ujævn. Højfoden afpløjet, står med høj kant. Idag holdes dog en fin dyrkningsfri bræmme. Højen er bevokset med 5 løvtræer/buske bl.a. bævreasp og hyld samt krat mod NV. Enkelte rævegrave.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links