Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813104
Sted- og lokalitetsnummer
140601-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-højen 1992: ************************ Høj, 0,8 x 10 m. I centrum et stort krater, dog ikke til højbund. En større sten synlig i krateret i SØ. I plantage.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHöjen er opfört af Muld og lyngklædt. Den har sin Plads paa en Bakkeryg med Affald til de 3 Sider. I Toppen har den et Brud mellem 3 större Steen. Brudet er gammelt og lyngklædt. Omtrent 4' inden for Fylden har der været en Række af store Krandstene. Nu ere de alle borte, men deres Plads er tydelig og Stumper af enkelte vidne om Storheden. Da Höjen i Forening med den udkastede Fyld nu kun er 2½' höj, saa maa den oprindelige Höjde have været noget over 1', og mindst 3 store Steen (de nuværende) have været meget fremtrædende i dens Top, og med store Krandsstene fritstaaende udenfor Höjen. Bevoksning: 1989: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGranbevokset høj i lille plantage. 0,80 x 10 m. Højen har karakter af en ringvold omkring et 4 m bredt krater. Paa voldens SØ-side en stor sten.Frigivet Bevoksning: 1989: Græs
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort, dog når centralkrateret ikke til højbund, og den store sten står ved voldens inderside i randen af centralkreteret. Græsklædt med høje urter. Beliggende på plateaurand over skrænt mod ådal. Agre i N og S, skrænten og plateauranden af overdrevskarakter. C-høj. At tinglyse. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig. Ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal. Bevoksning: 1989: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden gran. Syner højere end 0,8 m. Ligner en høj, ikke en ringvold. Stenen mod SØ ses fortsat. Ager mod nord. Højen er helt dækket af krat undtagen den sydligste tredjedel. Det er derfor umuligt at se formen på højen ordentligt. Desuden bevokset med et par løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links