Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181398
Sted- og lokalitetsnummer
140601-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græs- og lyngklædt høj i ager. 1,70 x 11 m. Foden afpløjet hele vejen rundt. I afpløjningen ses hist og her (navnlig i VNV) sten, hvoraf nogle af de større måske randsten. I VNV.-foden rævegrav. Toppen bærer spor af gammel gravning. I toppens V.-side tilgroet nedgravning (2,50 x 1,50 m, dybde 0,35 m). Hist og her på top og sider opsmidte marksten, nogle ret store.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort, dog ingen sten synlige i VNV, men en del, delvist overgroede i Ø og SØ, 2-3 af den måske randsten. Græsklædt. Fritliggende i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Rimeligt seværdig høj, del af spredt gruppe. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentlig vej il S, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1989: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten dvs. ingen randsten synlige i VNV. Bevokset med et par træer, krat, græs og lidt lyng. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links