oversigt, set fra syd
.
oversigt, set fra nord
.
oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
292346
Sted- og lokalitetsnummer
030401-57
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

På en bakkekam nordøst for Asnæs i Odsherred ligger højrækken "Dutterhøje". Fire af de fem smukt beliggende gravhøje er store, op til 5 m høje og 28 m i diameter, mens den sidste kun er ganske lille. Selv om der ikke er gjort nogen fund i Dutterhøje, kan man med stor sikkerhed sige, at de må være opført i ældre bronzealder. Både deres kuplede form og deres højtliggende placering i landskabet er nemlig typisk for gravhøje fra denne periode af oldtiden.

Original fredningstekst

Fælles kort for 2923-45, 46, 47, 48, 49. Tingl: 27/10 1905 (Gdr. Hans Nielsen) Afmærkn: MS. (1906, L. Lassen) Høj, af "Dutterhøje" (omfatter sb. 56, 57, 58, 59, 60) , sammenbygget med sb. 56 og 58. 2,5 x 16 m. Lille sænkning mod SSV. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Duttehøjene". 4 velbevarede Høje alle smukt beliggende paa en Bakkekam i tæt lige Række fra N.V.-S.Ø. (se Løfflers Prospekt), en 5te Høj ej større end en stor Tue [sb. 57] beliggende ved den østre Side af den nordvestligste Høj [sb. 56]... Fredlyst ved Skjøde af 27 Marts 1854, tinlæst d. 2. Juni s. A. Fredlysningen er ikke indført i det sidste skjøde. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Dutterhøje", sammenbygget med Nr. [sb] 56 og 58. 2.5 x 16 m. Lille Sænkning mod SSV. Græsklædt i Ager.Der er uoverensstemmelse mellem berejsertekstens oplysninger (1874) om, at sb. 57 kun skulle være en stor tue, og målene i den tinglyste tekst. Ifølge fredningsoplysningerne er det sb. 59, der er den mindste høj.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, af "Dutterhøje", 3 x 16 m. Lille gammel afgravning mod SØ. Sti over top. Støder op til 2923.47. Forbindelsen til 2923.45 kan MÅSKE være en lille, selvstændig høj ? (se denne). ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med formidabel udsigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links