Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171472
Sted- og lokalitetsnummer
140708-36
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,6 x 10 m. Tilgroede hulninger i overfladen. Græsklædt i vedvarende græs.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, meget lille, kun et Par Fod høi.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 0,6 x 10 m. Tilgroede hulninger i overfladen. Græsklædt i vedvarende græs. Tingl 7/5 49 Højene [sb.nr.] 36, 36a og 37 ligger saa tæt, at den smule jord, der ligger imellem dem, nødvendigvis ogsaa maa fredes.[[Fredet]]
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSe 1714:70 Bny: Teksten fra ovennævnte fr.nr. er kopieret ind herunder: Vedr. højgruppen 1714: 70, 71, 72: Beliggende på en naturlig terrassering i den sydvestlige dalside ned mod den regulerede kastbjerg Å. V for højenes position ses flere hulveje, og i åen NØ for højene ses et stenfyldt vadested. Det kan ikke sikkert konstateres, om en af højene er sløjfet, eller evt. hvilken af højene. Med sikkerhed ses 2 høje: en lidt større (0,6 x 10 m) og en umiddelbart SSV harfor liggende mindre )ca 0,3 x 6 m). Begge højene er tilplantet med rød-el (4 - 5 m høje) efter opfuring, de ligger begge på SØ-kanten af en SV/NØ forløbende lav slugt (ligeledes tilplantet m. el), formentlig en hulvej ledende frem til ovennævnte vadested. 10 - 15 m NØ for højene er anlagt en ud af 3 store, rektangulære andedamme - dog, at domme efter bevoksningen, for mindst 10 år siden. Op NV-kanten af samme slugt/hulvej ses en mulig tredie høj, dog absolut ikke fredningsværdig. Det er ikke muligt ud fra størrelse og beliggenhed at henføre de forfundne 2 højrester til bestemte fredningsnumre ud fra de tre mulige.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links