Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240969
Sted- og lokalitetsnummer
130303-37
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 0,75 x 10 m. Overfladen ujævn efter gamle grav- ninger. Østfoden afgravet, her en række nyplantede graner ved vej. Lyng- og græsklædt.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav høj i granhegn nær NØ-hjørne af græsgang. Højens Ø-side stærkt afgravet i forbindelse med plantning af hvidgranhegn, længde Ø/V ca. 8 m. I V-siden ses en ca. 10 m2 stor, nyere kreaturskade, dog delvis gengroet med græs men ind mod højmidten endnu stående i et 35-40 cm højt, lodret brud.Skaden er antagelig sket inden for det sidste par år. Græsgangen SV for højen synes dog ikke at have været benyttet i år. Ca. 40 m V for højen er på græsgangen hensat en udrangeret mejetærsker, der tydeligvis har stået der i adskillige år og imens fungeret som gnubbested for kreaturer, der har trådt en hel fordybning rundt om den, jvfr. foto 23 og 24. Højen er på 4 cm kortet afsat ca 40-50 m for vestlig. Kreaturskaden påtalt. Ejer lovede at indhegne højen ved fremtidig græsning. Bevoksning: 1989: Græs og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj. I ager. Fundet som beskrevet uden graner mod øst. De gamle skader er groet til. Bevokset med græs, lidt krat, buske og lyng.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links