Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191818
Sted- og lokalitetsnummer
140110-33
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 20 x 2 m. Cirkelformet hul i top ca. 4 m i diameter, 1,5 m dybt. Her ses kompakt stenkerne. Gravet indgang fra N. Mod SV en stor sten.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBreden [på resten af en langdysse] fra Nord til Syd er 18 Alen og Længden fra Øst til Vest er 22 1/2 Alen. De med v [på tegning] betegnede [randsten] ere udvæltede. De øvrige 10 staa endnu paa deres Plads. Ved a a [på tegning] tyde nyere Gravninger paa, at Krandsstene ere borttagne. Den punkterede Linie [på tegning] angiver Jordfyldens Udstrækning. Mellem Stenene b og c [på tegning] er Indgang til en rund Kartoffelkjælder d [på tegning], som en foregaaende Ejer har ladet indrette der. Dermed er Fylden bleven forstyrret og Kammeret er gaaet tabt. Jordfylden har straks indenfor den punkterede Linie en Højde af en Alen og derover. Af Overliggeren findes der ikke Spor. Man ved heller ikke hvornaar Kammeret er bleven ødelagt eller hvordan det har været. [[Fredet.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
1886
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKartoffelkælder.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet med indgravning fra N. Den på kartotekskortet omtalte ejer pralede med, at han nåede at fjerne 36 høje, inden de blev fredet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog med to store sten mod SV (en liggende og en stående), en stor sten i indgravningen mod nord samt en stor sten i tophullet. Bevokset med løvtræer. Beliggende i have/skov.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links