Oversigt set fra Ø
.
Fællesfoto af højgruppen, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181267
Sted- og lokalitetsnummer
140610-57
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Gettrup, matr.nr. 13a Tingl.: 30/11 1892. Fredlyst af grd. Jens Sørensen Nørgård Diplom Afmærkn.: MS. 1923, Friis Johansen. (MS tidl. på anden høj) Lille, græsklædt høj i ager. 1,35 x 8 m. Grundfladen nærmest firkantet, for- mentlig på grund af ældre tiders pløjning omkring højen. I nord og syd svage spor af ældre beskadigelser. I øst er højen noget beskadiget, således ved en 1,75 m bred indgravning, der strækker sig 2,5 m ind i højen. Heri en lille dynge marksten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSb.] No 56-58 [Firhøje]: Alle tre Høje ere klædte med Lyng og ligge højt og vidt synlige paa en samlet Fod. Den vestligste Høj [sb.nr. 56] har et Brud fra Vest og et lille Fodbrud fra SØ. Dog er dens Midte ikke naaet. Den mellemste [sb.nr. 57] er skilt fra den vestlige ved et 8' bredt Mellemrum. Den har mistet noget af sin Fod mod Nord og har et mindre Brud mod Sydøst. Den østlige [sb.nr. 58] hænger sammen med den mellemste [sb.nr. 57] og har et Brud fra .N.Ø. Uagtet alle disse Forsøg paa Brud, maa Højene dog betragtes [som] ikke bundbrudte. I Nærheden af disse Høje, der ere bygte af Muld, og hvis Fodsteen ikke sees, fandtes Runestenen, som nu er opstillet i Vester Tørslev Kirke. Bevoksning: 1991: Græs
1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille græsklædt høj i ager. 1,35 x 8 m. Grundfladen nærmest firkantet, formentlig p.gr.a. ældre tiders pløjning omkring højen. I N og S svage spor af ældre beskadigelser. I Ø er højen noget beskadiget, saaledes ved en 1,75 m bred indgravning, der strækker sig 2½ m ind i højen. Heri en lille dynge marksten. FM 30/11 1892 MS[[FM1892]] Bevoksning: 1991: Græs
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØstlige høj af "Firhøje". Lille rundhøj på fælles græsareal med 1812:66. Helt som beskrevet, men gl. afgravninger nu helt græsbevoksede og delvist slørede. Enkelte gl. marksten langs højfod. MS-sten ved NØ-lige højfod. ** Seværdighedsforklaring ** Flot udsigt over Glenstrup Sø. Bevoksning: 1991: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links