Eksponerede randsten mod S, set fra SSØ
.
Fællesfoto af højgruppen, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181266
Sted- og lokalitetsnummer
140610-56
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Gettrup, matr.nr. 13a Tingl.: 30/11 1892. Fredlyst af gdr. Jens Sørensen Nørgård Diplom Afmærkn.: MS. 1923, Friis Johansen. (MS tidl. på anden høj) Græsklædt høj i ager. 2,20 x 15 m. Fod afpløjet i nord og vest. Fra vest indgravning (ca. 3 m bred, ca. 5 m ind i højen). Inderst i denne ses toppen af to større sten, rimeligvis fra centralgraven. I SØ indgravning (2,5 m bred, 3,5 m ind i højen). Enkelte ujævnheder og uregelmæssigheder. I syd- foden ses fire ca. favnstore sten, sikkert randsten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.] No 56-58 [Firhøje]: Alle tre Høje ere klædte med Lyng og ligge højt og vidt synlige paa en samlet Fod. Den vestligste Høj [sb.nr. 56] har et Brud fra Vest og et lille Fodbrud fra SØ. Dog er dens Midte ikke naaet. Den mellemste [sb.nr. 57] er skilt fra den vestlige ved et 8' bredt Mellemrum. Den har mistet noget af sin Fod mod Nord og har et mindre Brud mod Sydøst. Den østlige [sb.nr. 58] hænger sammen med den mellemste [sb.nr. 57] og har et Brud fra .N.Ø. Uagtet alle disse Forsøg paa Brud, maa Højene dog betragtes [som] ikke bundbrudte. I Nærheden af disse Høje, der ere bygte af Muld, og hvis Fodsteen ikke sees, fandtes Runestenen, som nu er opstillet i Vester Tørslev Kirke. Bevoksning: 1991: Græs
1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 2,20 x 15 m. Fod afpløjet i N og V. Fra V indgravning (ca. 3 m bred, ca. 5 m ind i højen). Inderst i denne ses toppen af to større sten, rimeligvis fra centralgraven. I SØ indgravning, (2½ m bred, 3½ m ind i højen). Enkelte uregelmæssigheder. I S-foden ses fire ca. favnstore sten, sikkert randsten. FM 1892 30/11 MS[[FM 1892]] Bevoksning: 1991: Græs
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVestlige høj af "Firhøje". Ligger ca 3 m. Vest for 1812:67 på et fælles græsareal afgrænset af højene. Helt som tidl. beskrevet, - de gl. afgravninger dog nu helt græsdækkede. I top af højen ses nu kun 1 sten fra centralgraven. Randsten (5 stk) i sydlige højfod ca. 1 m. fra agergrænse som beskrevet. MS-sten ved NØ-lige højfod. ** Seværdighedsforklaring ** Flot udsigt over Glenstrup sø. Bevoksning: 1991: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links