sf Ø
.
sf N
.
sf V
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240423
Sted- og lokalitetsnummer
180408-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj på bakketop, "Fjalhøj", 1,3 x 10 m. Græs- og lyngklædt i ager. Højen er stærkt ødelagt. Foden er afpløjet i næsten hele omkredsen. I toppen et uregelmæssigt krater, fra hvilket en grøft fører mod NØ ud til højfoden. Højoverfladen næsten overalt forgravet. (Højen er kun fredningsværdig p.gr.a. sin landskabelige værdi).

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFjaldhøj. Tilgroet, opfyldt, affladet top hvorpå er tilføjet en bunke jord og græstørv med 4 større marksten på top, ca.1 m høj og ca.2,5 m i diam. Delvist tilgroet. Alle højsider er afgravede og tilgroede undtaget i SV, hvorfra man har kørt op på højen. Delvist tilgroet. Der er beplantet et større stykke med graner (1/2 år) afsluttet med to rækker læhegnslignende løvtræer blandet med fyr ca. 33 m N for højfod (der er sået græs/vintersæd i planteringen !?). Bevokset med græs, i ager. Bevoksning: 1991: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links